تماس با ما

چطور می‌تونیم کمک‌تون کنیم؟​

برای ارتباط با ما می‌توانید از هریک از لینک‌های زیر با توجه به نیازتون استفاده کنید

 (شبکه‌های مجازی ما راه میانبری برای ارتباط گرفتن است)

به کار ما علاقه‌مند شدید؟

باعث افتخار ماست که شما رو تو تیم خودمون داشته باشیم

Please contact us through this link: click here.

عضوی از خانواده اکسی‌مکسی هستین؟

Please conact us through this link: click here.

دوست دارین گپ بزنیم؟